Skip to main content

Eerste ledenvergadering sinds uitbraak pandemie goed bezocht

Voor het eerst sinds 2019 kon er weer eens een ledenvergadering worden gehouden. Vanwege de corona pandemie waren die de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Zo'n 35 leden hadden de gang naar Glinstra State gemaakt om dit maar weer eens mee te maken. Niet alleen vanwege het zakelijke gedeelte (er moesten onder andere nog 3 jaarrekeningen worden 'afgetikt'), maar ook om elkaar weer eens te treffen.
Voor het eerst sinds 2019 kon er weer eens een ledenvergadering worden gehouden. Vanwege de corona pandemie waren die de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Zo'n 35 leden hadden de gang naar Glinstra State gemaakt om dit maar weer eens mee te maken. Niet alleen vanwege het zakelijke gedeelte (er moesten onder andere nog 3 jaarrekeningen worden 'afgetikt'), maar ook om elkaar weer eens te treffen.
Bij binnenkomst stond er koffie met een stukje 'versierd' oranjekoek klaar. Daarop ons logo en 100 jaar. Immers, vorig jaar was het ons jubileumjaar waaraan we helaas niets hebben kunnen doen. Hopelijk gaan we dat dit jaar inhalen met diverse activiteiten.
De uitgebreide agenda werd vlot afgewerkt, met als belangrijke punten het aftreden van Kees Boersma als bestuurslid. Hij gaat de Havencommissie versterken en blijft het havenbeheer doen. Binne Keulen knoopt er als voorzitter nog een periode aan vast.
Tot slot werden alle leden van de havencommissie (middels een bon) bedankt voor hun inzet en werd ook Hotze Pruis bedankt voor zijn jarenlange inzet als winter havenmeester.
Zaterdag 26 maart vanaf 09.00 uur gaan we de haven met elkaar zomer klaar maken. Komt u ook?